Menu

Tepelná izolace soklu

Energeticky úsporné domy, tzn. domy s kvalitním a dostatečným zateplením jsou v současné době předmětem častých diskuzí, a to zejména ve spojitosti s úsporami energií a snížení nákladů na vytápění. Důležitou otázkou pro investora je, zdali v jeho konkrétním případě je dostačující tepelně izolační obálku dimenzovat na úroveň nízkoenergetických domů se spotřebou max. do 50 kWh/(m2.a), či je vzhledem k předpokládanému nárůstu ceny energií vhodnější ekonomickou variantou optimální izolační obálku navrhnout na úroveň tzv. pasivního domu se spotřebou max. do 15 kWh/(m2.a). U těchto staveb narůstá na významu řešení jednotlivých detailů a eliminace tepelných mostů, jedním z nich je i řešení zateplení soklové části.

Typické řešení jednovrstvé zděné konstrukce


Navrhování soklu staveb prochází poměrně zásadním vývojem. Změny se týkají jak používaných materiálů, tak navrhovaných technických řešení. Tento příspěvek si neklade za cíl obhajovat jednotlivá řešení za pomoci nejnovějších „programů či analýz", ale podívat se na detail soklu pokud možno co nejjednodušeji pomocí každodenních obrázků ze staveb a souvisejících letitých zkušeností.

Co vlastně dnes vyžadujeme od soklu?

 • dostatečnou pevnost,
 • odolnost proti působení vody (vzlínající i odstřikující),
 • odolnost proti působení mrazu,
 • odolnost proti agresivnímu prostředí rozpuštěných solí,
 • možnost mechanického čištění,
 • dostatečnou tepelně izolační schopnost celého detailu,
 • ekonomické řešení s optimálním poměrem cena/výkon.

Požadavky na sokly jsou oprávněné a logické, jejich splnění však již tak jednoduché není. V posledních dvaceti letech je nově u soklu vyžadována také dostatečná úroveň tepelné izolace, která má v detailu řadu funkcí. Používá se standardně jak u jednovrstvých zděných stěn, tak u zateplených sendvičových konstrukcí.

 

Typická řešení pro zateplené stěnové konstrukce

 

Hlavní funkce tepelné izolace soklu:

 • nedochází k promrzání obvodových základů a části terénu pod stavbou, což typicky způsobuje nízké povrchové teploty koutů místností v interiéru a následný růst plísní,
 • podstatné snížení tepelných ztrát v detailu- výrazné omezení kondenzace v detailu napojení základu na zdivo,
 • základová část se dostává do chráněné nezamrzlé oblasti a tím se prodlužuje její životnost,
 • zamezení transportu vlhkosti a rozpuštěných solí do vyšších částí nad terénem tj. problémů s odmrzáním omítek a solnými výkvěty,
 • umožnění souvislého omítnutí až pod úroveň terénu,
 • umožnění jednoduchého a spolehlivého detailu ukončení hydroizolace.

Jednotlivé detaily zatepleného soklu procházejí poměrně zásadním vývojem. Jako příklad můžeme uvést detail soklu u zateplovacích systémů ETICS, kde jsme ještě donedávna mohli poměrně nepochopitelně nacházet hliníkové zakládací lišty. Tento prvek byl z nových detailů konečně odstraněn, protože způsoboval řadu problémů.

 

Sokl pasivního domu s hliníkovou soklovou lištou soklu, tj. výrazná kondenzace
vody pod lištou, trhliny na líci výztužné vrstvy lišty, výrazný tepelný
most; oprava technicky i finančně náročná

 

Typické problémy hliníkových zakládacích (soklových) lišt u zateplovacích systémů ETICS:

 • hliník je skoro nejlepší tepelný vodič tj. pokud je lišta umístěna mezi tepelným izolantem soklu a vlastní stěny, lišta je výrazným tepelným mostem,
 • hliník má vysokou tepelnou roztažnost tj. často dochází k trhlinám v zateplovacím systému u napojení na hliníkovou soklovou lištu,
 • hliník nemá vysokou požární „odolnost" tj. je slabým místem z hlediska požární bezpečnosti,
 • hliník je cenově náročný materiál.

Tepelně izolační materiály pro sokl a spodní stavbu

Současná nabídka izolantů Isover pro sokl a spodní stavu obsahuje standardní materiály používané po celé Evropě, tj. jak perimetrické izolace (Isover EPS SOKL 3000, Isover EPS Perimeter), tak desky extrudovaného polystyrenu XPS. Všechny uvedené izolanty se vyznačují velmi nízkou nasákavostí a mrazuvzdorností. Hlavní výhodou XPS desek je jejich vysoká pevnost v tlaku, která určuje možnost jejich použití i ve velkých  hloubkách (např. 10 m). Naopak mezi výhody desek Isover SOKL 3000 patří standardní výroba tlouštěk do 200 mm a  konstantní úroveň lambdy pro všechny tloušťky na úrovni 0,035 W/(m.K).


Zateplení soklu pomocí desek Isover EPS  SOKL 300, Perimeter, popř. extrudovaného polystyrenu XPS patří mezi standardní řešení detailu každé stavby. Je přitom zcela jedno, zda se jedná o novostavbu či rekonstrukci, jednovrstvou, či vrstvenou zateplenou stěnu. Zateplení neřeší pouze snížení úniku tepla, ale celkové dlouhodobé spolehlivé fungování tohoto důležitého detailu.