Menu

Požární bezpečnost zateplovacích systémů

O zateplovacích systémech, zejména pak v souvislosti s panelovou výstavbou, se můžeme dočíst a dozvědět řadu informací souvisejících s úsporou energie na vytápění, s nutností jiným způsobem větrat v bytě, se vznikem plísní, atd… V tomto článku se podíváme na zateplovací systémy (ETICS) z hlediska rizika vzniku a šíření požáru.

Při pohledu na zateplený bytový dům nepoznáme jakým materiálem je izolován. Ostatně, proč by nás to mělo zajímat? Důležité je, že izoluje a my šetříme peníze. Bohužel, většina běžně používaných materiálů je hořlavých a to už nás zajímat musí. Proto si uvedeme několik základních technických údajů, o kterých bychom měli aspoň vědět.

ETICS

Zkratka anglického výrazu pro Vnější kontaktní zateplovací systém běžně užívaná výrobci izolačních materiálů a realizačními firmami. Proto je dobré si tuto zkratku zapamatovat.

ČSN 73 0810

Požární norma je výchozím podkladem pro projektanty, kteří ETICS navrhují.  

Požární výška objektu

Je výška od čisté podlahy 1. nadzemního podlaží (NP) k čisté podlaze posledního užitného NP.

Třída reakce na oheň

Hořlavost jednotlivých materiálů použitých v ETICS.

A1 izolace z minerální vlny

A2 sádrokartonová nebo sádrovláknitá deska

B polystyren s omítkou, izolace Twinner

C izolace z fenolické pěny

D konstrukční dřevo

E izolace z EPS

F výrobky s neprokázanou třídou reakce na oheň       

Index šíření plamene po povrchu

Rychlost, s jakou se plamen může šířit po povrchu stavebních konstrukcí.

Požární pásy (svislé, vodorovné)

Jsou požárně odolné části obvodových stěn na hranici požárních úseků, nejčastěji mezi okny.

Zkouška středního rozměru pro ETICS

Zkouší se požární odolnost ETICS v místech nejvyššího účinku požáru – vnitřní kout ETICS.

 

Dodatečné zateplení stávajících objektů

 Jedná se objekty kolaudované před rokem 2000.

 

1. Domy s požární výškou do 12 m

Nejsou definovány žádné požárně technické požadavky, dům může být zateplen hořlavým tepelným izolantem. Doporučuje se splnit třídy reakce na oheň a index šíření plamene jako u objektů vyšších.

2. Domy s požární výškou do 22,5 m

Do této výšky lze navrhovat ETICS s hořlavým tepelným izolantem, za předpokladu, že třída reakce na oheň je B pro ETICS jako celý systém.

3. Domy s požární výškou nad 22,5 m

Je nezbytně nutné použít celoplošně nehořlavý ETICS s třídou reakce jako celek A1 nebo A2, tj. izolant z minerální vlny na podlaží nad úrovní 22,5 m požární výšky.

V části budovy s hořlavým tepelným izolantem jsou nutné úpravy v místě otvorů (okna) a založení ETICSu:

Požární úprava nadpraží (nad oknem) spočívá v průběžném nehořlavém pruhu výšky 50 cm nad všemi okny ve výšce max. 15 cm s přesahem alespoň 1,5 m za ostění krajního okna.

Požární úprava založení spočívá v průběžném vodorovném nehořlavém pruhu výšky 50 cm. To neplatí pro založení ETICSu pod terénem.

 

Co říci závěrem?

Třeba to, že v ČR jsou požadavky na požární bezpečnost vyšší, než třeba v sousedním Rakousku a Německu. Průběžný nehořlavý pás stačí o šířce 20 cm (50 cm v ČR), přesah za posledním oknem stačí 30 cm (1,5 m v ČR).  Při dodržení předpisů, a správném provedením celého systému ETICS, budou bytové domy v ČR nejen energeticky hospodárné, esteticky příjemné na pohled, nýbrž i dlouhodobě bezpečné.