Menu

Úvodní slovo

Zapsaný spolek Pro náš dům připravilo pro své čtenáře speciální vydání E-ZINu, který se zabývá problematikou tepelných izolací. Kromě osvětové a vzdělávací činnosti nabízí Pro náš dům i řadu doplňujících služeb, které vedou ke zkvalitňování vašich obydlí. V průběhu letošní zimy jsme tak projeli celou Republiku českou a udělali přes 2000 termosnímků, které nám odhalily skutečné stavy bytových domů a to jak před revitalizací, tak i po ní.

Naším cílem v rámci termovizního snímkování budov je zjistit, kde a jak nám jednotlivé části budovy vyzařují teplo. Na základě těchto zjištění pak stanovujeme, zdali změřená hodnota nepředstavuje potenciální technické riziko, tepelný most, případně jinou výraznější poruchu domu. Stále častěji se ukazuje, že největší chyby bývají v provedení tepelných izolací. Praktické zkušenosti z termovizního snímkování nás vedly k myšlence, připravit pro naše čtenáře speciální vydání EZINu, které se této problematice bude věnovat.